UJEMNA TEMPERATURA – CZY JEST OSIĄGALNA?

W absolutnej skali temperatury, która używana jest przez fizyków, nie jest możliwe aby osiągnąć wartości ujemne, tzn. poniżej zera Kelwinów. Opierając się na fizycznym opisie temperatury jest ona definiowana jako chaotyczny ruch molekuł gazu – im niższa temperatura, tym mniejsza prędkość molekuł, gdzie w temperaturze 0 Kelwinów ruch ten się zatrzymuje, a nieporządek molekuł znika. Naukowcom z instytutu Maxa Plancka udało się jednak wytworzyć gaz o temperaturze poniżej 0 K – odkrycie to pokazuje wiele absurdów, jak chociażby ujemne ciśnienie wywierane przez ten gaz, które powoduje, że gaz ten nie zapada się pod własnym ciężarem, a molekuły zupełnie się nie przyciągają. Obserwacja ta otwiera również nowy punkt w badaniu ciemnej materii oraz ciemnej energii w naukach kosmologicznych.

Więcej na: http://science.sciencemag.org/content/339/6115/52