Partnerzy

instytut chemii przemysłowej

Instytut Chemii Przemysłowej – http://www.ichp.pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej. We współpracy z uczelniami prowadzi program rozwoju młodej kadry naukowej poprzez organizowanie praktyk studenckich, prowadzenie prac magisterskich i doktorskich oraz specjalistycznych seminariów. Realizowane przez Instytut prace koncentrują się m.in. na opracowywaniu nowych technologii chemicznych i modernizacji już wdrożonych procesów technologicznych, działalności wydawniczej; Instytut jest wydawcą czasopisma naukowo-technicznego „Polimery” o zasięgu międzynarodowym oraz działalności szkoleniowej na potrzeby własne i innych jednostek.

 

polskie towarzystwo chemiczne

Polskie Towarzystwo Chemiczne – http://www.ptchem.pl

Polskie Towarzystwo Chemiczne powstało w 1919 roku z inicjatywy m.in. przyszłego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego. Początkowym celem Towarzystwa było skupienie w jednym miejscu i wzajemne poznanie się chemików pracujących wcześniej w różnych zaborach i za granicą. Towarzystwo jest dziś najstarszą organizacją skupiającą chemików w Polsce. Zajmuje się popieraniem rozwoju nauk chemicznych i szerzeniem wiedzy chemicznej wśród społeczeństwa. Wydaje własne czasopisma naukowe, organizuje konferencje i sympozja, prowadzi Muzeum im. Marii Skłodowskiej-Curie na warszawskim Starym Mieście. Struktura organizacyjna to 19 oddziałów i 27 sekcji tematycznych. Jednym z głównych obszarów działalności stowarzyszenia jest także sprawowanie merytorycznej opieki nad Olimpiadą Chemiczną i współpraca z Kołami Naukowymi studentów-chemików. PTChem przyznaje nagrody i wyróżnienia w dziedzinie chemii i jej zastosowań. Ponadto, Polskie Towarzystwo Chemiczne udziela informacji z zakresu chemii – władzom państwowym i organizacjom społecznym – oraz opracowuje i wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w tej dziedzinie.

polska izba przemysłu chemicznego

Polska Izba Przemysłu Chemicznego – http://www.pipc.org.pl

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jednym z głównych celów działalności Izby jest wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej. W swoim gronie Izba skupia m.in. największych producentów produktów chemicznych oraz instytuty naukowe. PIPC powstała w 1988 r., w 2001 r. połączyła się ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce; jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.

Jest realizatorem wielu projektów, takich jak Projekt „Bezpieczna Chemia”, „Energia dla Chemii”. W 2014 roku PIPC uruchomiła także Program „ChemHR – kształcenie kadr dla przemysłu chemicznego”, zainicjowany m.in. we współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej, BASF Polska. Jego celem jest poprawa sposobu przygotowania studentów kierunków chemicznych do pracy w przemyśle. Podstawą ChemHR jest zbudowanie systemu studiów łączonych, których uczestnicy będą dzielić czas pomiędzy naukę na uczelni, a pracę zawodową. Początkiem współpracy jest praca inżynierska wykonywana we współpracy z przedsiębiorstwem partnerskim, a zwieńczeniem młody, wykształcony pracownik z wieloletnim doświadczeniem.

Ponadto, PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska” oraz organizatorem Kongresu „Polska Chemia”.

Centrum Nauki Kopernik – http://www.kopernik.org.pl

Centrum Nauki Kopernik jest jednym z największych w Europie centrów nauki. Misją Kopernika jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi.

Centrum jest instytucją kultury, powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne Warszawa, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Różnorodność eksponatów zgromadzonych na kilku tysiącach metrów kwadratowych stwarza przestrzeń, w której każdy ma szansę dokonać własnego odkrycia. W CNK każdy może poczuć się jak prawdziwy naukowiec, pochylony nad szkłem i probówkami, w otoczeniu spektroskopów czy zestawów elektropneumatyki. Od 2010 roku firma BASF Polska jest wyłącznym partnerem znajdującego się na terenie Kopernika laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży.  Wspólne laboratorium to efekt partnerskiej umowy, która obejmuje okres do 2021 roku. Partnerzy wspólnie organizują także wydarzenia popularyzujące chemie i naukę – miedzy innymi „Chemiatomy, czyli weekend z pierwiastkami” oraz „Chemiczne Walentynki”. Od czerwca 2011 roku na terenie Centrum Nauki Kopernik działa także jedno z najnowocześniejszych w Europie planetariów. Pod Niebem Kopernika można podziwiać kilkanaście milionów gwiazd. Sferyczny ekran otacza widownię ze wszystkich stron, a technologia 3D daje odczucie zanurzenia w wyświetlanym obrazie. Odbywają się tu pokazy nieba, projekcje filmowe, wykłady oraz spotkania. Kopernik jest jednym z najmłodszych w rodzinie centrów nauki, jednak udało mu się trafić do czołówki ośrodków uznawanych za najciekawsze i najbardziej innowacyjne na świecie.

logo-plastics_europe_rgb

Plastics Europe – http://www.plasticseurope.pl

PlasticsEurope Polska to fundacja reprezentująca producentów tworzyw sztucznych w Polsce, zrzesza zarówno krajowych producentów tworzyw sztucznych, zagraniczne koncerny prowadzące działalność w Polsce poprzez lokalnie zarejestrowane przedsiębiorstwa, jak i inne firmy z branży tworzyw działające na rynku polskim. Przedstawiciele Plastics Europe Polska wielokrotnie wspierają działania popularyzujące naukę chemii wśród dzieci i młodzieży – m.in. poprzez prowadzenie niezwykłych doświadczeń organizowanych w laboratorium chemicznym BASF Polska w warszawskim Centrum Nauki Kopernik, podczas „Chemiatomy, czyli weekendów z pierwiastkami” czy „Chemicznych Walentynek”.

PlasticsEurope jest stowarzyszeniem branżowym, z siedzibą główną w Brukseli, reprezentującym wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Organizacja reprezentuje producentów tworzyw i ściśle współpracuje z innymi europejskimi i krajowymi stowarzyszeniami działającymi w branży tworzyw sztucznych. PlasticsEurope skupia ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji tworzyw sztucznych w 28 krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Szwajcarii i Turcji wynosi ponad 90%. PlasticsEurope zajmuje się propagowaniem licznych zalet tworzyw sztucznych. Działalność organizacji polega przede wszystkim na udostępnianiu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, służących zwiększeniu wiedzy o tworzywach sztucznych, utrzymywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi i krajowymi, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę na temat tworzyw sztucznych, dostarczaniu informacji na temat pozytywnego wpływu tworzyw sztucznych na zrównoważony rozwój, innowacyjność i jakość życia, inicjowaniu badań i wymiany informacji w dziedzinie tworzyw sztucznych.

muzeum mscMuzeum Marii Skłodowskiej-Curie – http://muzeum-msc.pl

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, mieszczące się przy ul. Freta 5 na warszawskim Starym Mieście, jest poświęcone osobie i osiągnięciom naszej noblistki. Instytucja organizuje cykliczne wykłady tematyczne i warsztaty popularyzujące chemię oraz osiągnięcia polskich naukowców. Opiekę nad Muzeum sprawuje Polskie Towarzystwo Chemiczne, którego Maria Skłodowska-Curie była członkiem honorowym.

EIT

Wrocławskie Centrum Badań EIT, https://www.eitplus.pl/

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to organizacja badawczo-rozwojowa (RTO – Research & Technology Organization), nastawiona na rozwój innowacji, nowych technologii i badań na potrzeby nowoczesnego przemysłu. Posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Europie środkowo-wschodniej (ponad 23 000 m2 powierzchni), wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny. Pozwala to realizować interesujące dla przemysłu, aplikacyjne projekty badawcze oraz badania podstawowe uwzględniające światowe trendy rozwojowe. Instytucja konsekwentnie wdraża ideę szerokiej współpracy naukowców reprezentujących różne dziedziny, czerpiąc z ogromnego potencjału wrocławskiego i ogólnopolskiego środowiska naukowego.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ to:

 • 11 000 m2 powierzchni laboratoryjnej,
 • badania od skali nano – do ćwierć- i półtechnicznej,
 • laboratoria certyfikowane zgodnie z ISO 17 025,
 • zintegrowane laboratoria biotechnologiczne
 • zintegrowane laboratoria nanotechnologiczne wyposażone w clean room’y,
 • otwarte powierzchnie laboratoryjne typu „open space”
 • interdyscyplinarna kadra naukowa EIT+ i specjaliści w zakresie komercjalizacji oraz organizacji badań, a także zespół najwyższej klasy specjalistów mogących realizować kilkusetmilionowe inwestycje infrastrukturalne
 • 59 projektów badawczych
 • 48 zgłoszeń patentowych polskich i PCT
 • 6 patentów polskich
 • 4 zgłoszenia patentowe w: EPO, USA, Kanada, Australia, Japonia, Izrael, Chiny

W ramach EIT+ działają także Ogrody Doświadczeń Humanitarium. BASF Polska jest wyłącznym Partnerem, działających na ich terenie, dwóch laboratoriów chemicznych dla dzieci i młodzieży. 

humanitarium

Ogrody Doświadczeń, Humanitarium, http://humanitarium.eitplus.pl/

Humanitarium to park rozrywki edukacyjnej, który znajduję się na terenie Kampusu Pracze Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Innowacyjny sposób przekazywania wiedzy, poparty jest atrakcyjnym programem edukacyjnym, skierowanym do wszystkich grup wiekowych. Humanitarium oferuje autorskie warsztaty, pokazy oraz prelekcje w otoczeniu interaktywnych eksponatów oraz multimediów. Na powierzchni ok. 1000 m kw. znajdują się interaktywne eksponaty i stanowiska, gdzie odwiedzający mogą przeprowadzać doświadczenia i prowadzić samodzielne obserwacje.

W latach 2015 – 2016 zostały tam uruchomione dwa laboratoria chemiczne dla dzieci i młodzieży, których wyłącznym partnerem jest BASF Polska. Dzieci i młodzież z Regionu Dolnego Śląska mogą tam przeprowadzać samodzielne chemiczne doświadczenia, z wykorzystaniem sprzętu, z jakiego korzystają naukowcy w profesjonalnych laboratoriach badawczych. Oferta zajęć skierowana jest przede wszystkim dla osób w wieku od 4 do 16 roku życia. Szacuje się, że rocznie z zajęć obu laboratoriów skorzysta blisko 20 tysięcy osób.