Oświadczenie o prywatności

BASF cieszy się, że odwiedziłeś/-aś naszą stronę internetową chemiatomy.pl i dziękuje za zainteresowanie naszą firmą.

BASF traktuje ochronę danych poważnie. Niniejsze Oświadczenie o prywatności opisuje:

 • dane osobowe, które BASF zbiera, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową
 • cele, w których BASF wykorzystuje te dane
 • podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych
 • odbiorców tych danych osobowych
 • okres, w którym te dane osobowe będą przechowywane
 • czy jesteś zobowiązany/-a do podania danych osobowych

Ponadto chcielibyśmy poinformować o:

 • Twoich prawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych
 • Administratorze w rozumieniu przepisów ochrony danych i, w stosownych przypadkach, naszym Inspektorze ochrony danych

1. Jakie dane osobowe zbiera BASF, gdy odwiedzasz stronę internetową chemiatomy.pl?

Gdy odwiedzasz naszą stronę bez kontaktowania się z nami lub bez logowania, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła następujące dane na nasz serwer:

 • Adres IP Twojego komputera
 • Informacje o Twojej przeglądarce
 • Stronę internetową, na której byłeś/-aś tuż przed odwiedzeniem naszej strony internetowej
 • Żądany URL lub plik
 • Data i czas Twojej wizyty
 • Ilość przesłanych danych
 • Informacje o statusie, np. komunikaty o błędzie
 • Jeśli kontaktujesz się z nami przez e-mail, otrzymujemy następujące informacje:
 • Twój adres e-mail i inne informacje, które podajesz za pomocą e-maila
 • Data i czas Twojej wiadomości
 • Nasza witryna oferuje możliwość korzystania z wtyczek do portali społecznościowych. W celu ochrony danych użytkownika wtyczki społecznościowe zostały zintegrowane na stronie internetowej tylko w formie graficznej zawierającej link do odpowiedniej strony internetowej właściciela danej wtyczki społecznościowej. Kliknięcie grafiki powoduje przesłanie danych do odpowiedniego dostawcy usług. Jeśli użytkownik nie kliknie grafikę, nie dojdzie do wymiany danych między użytkownikiem a dostawcami wtyczek społecznościowych.
 • Nie ponosimy ani nie przyjmujemy odpowiedzialności za straty lub zobowiązania powstałe w wyniku korzystania z platform stron trzecich lub z nimi związane. Korzystanie przez użytkownika z platform stron trzecich podlega warunkom operatorów takich platform.
 • Na naszej stornie głównej używamy zintegrowanych wtyczek do portali społecznościowych usługodawców wymienionych poniżej:
  • Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
  • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

2. W jakim zakresie i w jakich celach BASF przetwarza takie dane?

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, wykorzystujemy Twój adres IP i inne dane, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła na nasz serwer (patrz Sekcja 1 (1)) w celu:

 • wysłania żądanej treści do Twojej przeglądarki. W ten sposób przechowujemy pełny adres IP tylko w zakresie niezbędnym do udostępnienia żądanej treści.
 • wysyłania Twojego adresu IP dostawcy serwera, aby odwzorować Twój publiczny adres IP z informacjami związanymi z firmą i branżą (brak danych osobowych). Te informacje związane z firmą i branżą będą przetwarzane w naszym internetowym systemie pomiarowym. Na tym etapie procesu Twój adres IT nie jest przechowywany u naszego dostawcy usług ani w naszym systemie w żadnym momencie.
 • aby chronić nas przed atakami i zapewniać prawidłowe działanie naszej strony internetowej. W ten sposób przechowujemy dane tymczasowo i z ograniczonym dostępem przez maksymalny czas 180 dni. Okres ten może zostać przedłużony, jeśli i do zakresu niezbędnego do ścigania ataków i incydentów.
 • BASF sprawdzi użytkownika adresu IP tylko w przypadku nielegalnego ataku.

Przechowujemy adres IP Twojego komputera po usunięciu ostatniego oktetu adresu IP, tj. w anonimowej formie, w celu pomiaru liczby użytkowników w internecie, co pozwoli nam ulepszyć naszą stronę internetową. Usuwamy ostatni oktet adresu IP natychmiast po zebraniu danych. Dlatego nie zbieramy danych osobowych związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej.

Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą e-maila, korzystamy z danych w Sekcji 1 (2), aby odpowiedzieć i, jeśli to możliwe, sprostać Twojemu żądaniu. Przechowujemy takie dane w zakresie koniecznym do udzielenia odpowiedzi i sprostania Twojemu żądaniu.

3. Czy musisz podać dane? Czy masz prawo do odmowy przetwarzania danych?

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka automatycznie przesyła informacje na nasz serwer zgodnie z Sekcją 1 (1). Możesz przesyłać takie dane. Bez podania takich danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Ci żądanych treści.

Nie masz obowiązku dawania nam zgody na wykorzystanie Twoich anonimowych danych w celu pomiaru liczby użytkowników w internecie. Nie masz również obowiązku dawania nam zgody na wykorzystanie Twojego adresu IP, aby odwzorować Twoje informacje związane z firmą lub branżą.

Możesz odmówić takiego przetwarzania Twoich anonimowych danych.Odmowa taka nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Możesz kontynuować korzystanie z naszej strony internetowej.

Jeśli chcesz skontaktować się z nami za pomocą e-maila, możesz przesyłać dane zgodnie z Sekcją 1(2). Bez podania wymaganych danych, możesz uniemożliwić nam udzielenie odpowiedzi i spełnienie Twoich żądań.

4. Jaka jest podstawa prawna w przypadku przetwarzania?

Podstawa prawna w przypadku przetwarzania zgodnie z Sekcją 1 znajduje się w punkcje (f) Artykułu (1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Uzasadnione interesy są określone przez cele opisane w Sekcji 2.

5. Do jakich odbiorców przesyłamy Twoje dane?

Przesyłamy dane, o których mowa w Sekcji 1, do Podmiotów przetwarzających dane z siedzibą w Unii Europejskiej w celach określonych w Sekcji 2. Takie Podmioty przetwarzające przetwarzają dane osobowe wyłącznie według naszych instrukcji, a przetwarzanie odbywa się w naszym imieniu. Nie zamierzamy przesyłać Twoich danych osobowych do innego kraju.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Firma BASF wdrożyła środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem modyfikacją, zniszczeniem, utratą lub nieuprawnionym ujawnieniem. Środki te będą stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Czy używamy plików cookie na naszej stronie internetowej?

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej poinformujemy Cię o używaniu plików cookie w naszym banerze cookie. Poprzez dalsze korzystanie z naszej strony internetowej akceptujesz używanie plików cookie. Chcielibyśmy poinformować Cię o plikach cookie, których używamy i jak możesz je odrzucić.

(1) Następujące pliki cookie są ważne dla sprawnego działania i określonych usług na naszej stronie internetowej:

PLIK COOKIE CEL KONIEC OKRESU UŻYWANIA
catAccCookies Ten plik cookie przechowuje Twoją zgodę na używanie plików cookie. Zostanie usunięty po wyczyszczeniu pamięci podręcznej
(lub rok po Twojej wizycie)
PHPSESSID Zapisuje sesje logowania na stronie internetowej. Zostanie usunięty po wyczyszczeniu pamięci podręcznej
(lub rok po Twojej wizycie)

(2) Pliki cookie dla mierzenia liczby użytkowników:

PLIK COOKIE CEL KONIEC OKRESU UŻYWANIA
_ga Ten plik cookie jest używany do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta i wykorzystywany jest do obliczenia ilości odwiedzających, ilości sesji. Zostanie usunięty po 2 latach od Twojej wizyty
_gid Służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Plik cookie jest odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics. Zostanie usunięty po 24h

Możesz użyć ustawień przeglądarki, aby zdecydować, które pliki cookie akceptujesz, a które nie. Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej, jeśli odrzucisz pliki cookie zgodnie z Sekcją 7 (1).

8. Jakie masz prawa?

Masz określone prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w tym prawo do żądania kopii danych osobowych, które o Tobie posiadamy, jeśli poprosisz nas o to na piśmie:

8.1. Prawo do dostępu: prawo do uzyskania dostępu do informacji (jeśli je przetwarzamy) i innych określonych informacji (jak te podane w niniejszej Polityce prywatności);
8.2. Prawo do poprawienia: jeśli Twoje dane osobowe są niepoprawne lub niepełne, masz prawo do ich poprawienia;
8.3. Prawo do usunięcia: znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, które umożliwia poproszenie o usunięcie Twoich danych osobowych, jeśli nie mamy ważnego powodu, by je wykorzystywać. Nie jest to ogólne prawo do usunięcia; istnieją pewne wyjątki. Na przykład, mamy prawo do kontynuowania wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub ustanowienia, wykonania lub obrony oświadczeń prawnych.
8.4. Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych: prawo do zawieszenia wykorzystania Twoich danych osobowych lub ograniczenie sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Należy pamiętać, że prawo to jest ograniczone do pewnych sytuacji: gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, które zebraliśmy od Ciebie za Twoją zgodą, możesz tylko poprosić o ograniczenie na podstawie: (a) niedokładności danych; (b) gdy przetwarzanie przez nas jest niezgodne z prawem i nie chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte; (c) potrzebujesz ich do oświadczenia prawnego; lub (d) nie potrzebujemy już wykorzystywać danych w celach, w których je przechowywaliśmy. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane, ale nie możemy ich dłużej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o ograniczenie wykorzystania ich danych osobowych, aby upewnić się, że ograniczenie jest w przyszłości respektowane;
8.5. Prawo do przenoszenia danych: prawo do żądania przenoszenia, kopiowania lub przesyłania (jeśli jest to technicznie wykonalne) Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu formacie w celach własnych w ramach różnych usług;
8.6. Prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w tym przypadków, w których wykorzystujemy je w naszych uzasadnionych interesach, bezpośrednim marketingu;
8.7. Prawo do otrzymywania informacji: masz prawo do otrzymywania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe; oraz
8.8. Prawo do wycofania zgody: jeśli udzieliłeś/-aś zgody na wszystko, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, masz prawo do wycofania się z tej zgody w każdym momencie (chociaż jeśli tak zrobisz, nie oznacza to, że cokolwiek, co zrobiliśmy z Twoimi danymi osobowymi do tej pory za Twoją zgodą było niezgodne z prawem).

Korzystanie z tych praw jest bezpłatne, jednak musisz udowodnić swoją tożsamość za pomocą 2 elementów identyfikacji. Dołożymy wszelkich starań zgodnie z naszym prawnym obowiązkiem, aby dostarczyć, poprawić lub usunąć Twoje dane osobowe w naszych plikach.

W celu uzyskania informacji lub skorzystania z Twoich praw określonych w niniejszej Polityce prywatności i/lub złożyć reklamację, skontaktuj się z nami za pomocą e-maila lub napisz do nas, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 30 dni. Dane kontaktowe można znaleźć w sekcji 10 poniżej.

Gdy otrzymamy pisemne reklamacje, skontaktujemy się z osobą, która złożyła reklamację, aby podjąć odpowiednie działania. Współpracujemy z odpowiednimi organami regulacyjnymi, w tym z lokalnymi organami ochrony danych, aby rozwiązywać reklamacje, których nie możemy rozwiązać bezpośrednio.

Jeśli nie jesteś zadowolony/-a ze sposobu, w jaki rozpatrujemy reklamacje składane przez ciebie, możesz skierować swoją reklamację do odpowiedniego organu nadzorującego ochronę danych.

9. Gdzie możesz złożyć reklamację?

Masz prawo złożyć reklamację u naszego Inspektora ochrony danych (dane kontaktowe poniżej) lub u organu nadzorującego, szczególnie w Państwie członkowskim, w którym mieszkasz, miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia. Możesz również skontaktować się z naszym Głównym organem ochrony danych:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/
E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

10. Kto jest Administratorem i Inspektorem ochrony danych?

Możesz znaleźć Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych

BASF Polska sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 154
02-326 Warszawa

Prosimy o skorzystanie z powyższego adresu Administratora Danych Osobowych lub adresu kontaktowego naszego Koordynatora ds. Ochrony Danych – Pani Katarzyny Radzikowskiej-Hudały. Z naszym Koordynatorem ds. Ochrony Danych można się skontaktować poprzez e-mail na adres: ochrona.danych@basf.com

11. Prywatność dzieci

Niniejsza Strona internetowa przeznaczona jest dla osób powyżej 18. roku życia. Nie zamierzamy zbierać informacji o osobach poniżej 18. roku życia.

Żadne informacje nie powinny być przesyłane lub publikowane na Stronach internetowych przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Jeśli taka osoba przesyła dane osobowe za pomocą stron internetowych, usuniemy takie informacje, gdy tylko dowiemy się o jej wieku, a następnie nie będziemy ich wykorzystywać w żadnym celu.