Gorączka złota

Badanie idealnych materiałów, które mogą absorbować światło w szerokim zakresie długości fal, ma duże znaczenie dla wielu zastosowań. W wyniku ostatnich postępów nauki otrzymano nowy materiał. Składa się on z początkowej warstwy, w której jest niezmiernie duża liczba małych otworków, można to porównać do mikroskopijnego szwajcarskiego sera. Te otwory stanowią tunele, które są pokryte nanocząsteczkami złota o różnej wielkości wraz z dolną część boku. Gdy światło przechodzi przez tunel uderza w nanocząstki powodując wzbudzenie elektronów na ich powierzchni, co powoduje, że poruszają się jak fala. Ta oscylacja jest znana jako plazmon. 

Złote plazmony wokół swojego obszaru powodują intesywne ogrzewanie. Jeżeli w pobliżu znajduje się woda, zostaje natychmiast odparowana. Długosć fali potrzebna do utworzenia plazmonów jest uwarunkowana wielkością nanocząsteki, dlatego szerokie spektrum długości fali światłasłonecznego jest możliwe do wychwycenia. Zatem czy będzie możliwe doprowadzenie wody do parowania bez ogrzewania?

Więcej na: http://advances.sciencemag.org/content/2/4/e1501227