Drożdże w płaszczach

Koreańscy badacze opracowali niedawno metodę pokrywania komórek drożdży ochronnym polimerowym płaszczem, pozwalającą tworzyć niespotykane w naturze hybrydy o niespotykanych właściwościach, mogące znaleźć zastosowanie w terapii komórkowej, biokatalizie oraz konstrukcji biomaszyn.

Cechująca się niską toksycznością dla komórek technika polega na uformowaniu warstwy polimerowej na przygotowanej wcześniej bazie, którą uprzednio pokryte są poszczególne komórki. Zastosowanie bazy polidopaminowej umożliwia inicjacię reakcji polimeryzacji oraz chroni komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników, bedących jej ubocznymi produktami.

Pokrycie komórek warstwą polimeru pozwala na sterowanie własciwościami fizjochemicznymi oraz biologicznymi ich powierzchni. Późniejsza funkcjonalizacja uzyskanego materiału może otworzyć szerokie pole do budowy złożonych, stabilnych konstrukcji biologicznych. Obecnie prowadzone są badania na komórkach ssaków, które jak do tej pory wykazują niską przeżywalność procesu.

Paliwo przyszłości ze ścieków – pomysł rodem z powieści science – fiction coraz bliżej realizacji

W USA prowadzone są badania nad przekształcaniem ścieków w biologiczny olej napędowy. Wykorzystywana technologia skraplania hydrotermalnego symuluje warunki geologiczne, panujące w skorupie ziemskiej, które doprowadziły do powstania złoży ropy naftowej. Pod wysokim ciśnieniem i w umiarkowanej temperaturze, mokra biomasa przekształcana jest w ropopodobną substancję, cechującą się wysoką gęstością energii. Co najważniejsze, może być następnie poddana rafinacji przy wykorzystaniu już istniejacej w przemyśle naftowym infrastruktury.

Jak do tej pory, ścieki, w szczególności pochodzenia ludzkiego, były uważane za zbyt wilgotne, by zostać w sposób opłacalny poddane takiemu procesowi. Doskonalenie go przez optymalizację warunków pod kątem ich składu chemicznego umożliwia uzyskanie wysokiej jakości produktu przy ekonomicznie uzasadnionym stopniu konwersji. Władze kanadyjskiego Vancouver wykazały zainteresowanie rozpoczęciem inwestycji, mającej na celu skonstruowanie pilotażowej stacji skraplania hydrotermalnego ścieków. Jeżeli projekt zakończy się powodzeniem, może to oznaczać wielką ulgę zarówno dla środowiska, jak i dla finansów miasta – zamiast zanieczyszczać okolicę, odpady mogą zostać przetworzone na źródło cennej energii.

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161102134504.htm