DNA jako nanoelektronika

Cząsteczki kryjące w sobie sekret życia potrafią również skutecznie przekazywać energię elektryczną, działając jako mikroskopijne, niedrogie urządzenia elektryczne. Opracowano pierwszy przełącznik w formie DNA, dzięki któremu możliwe jest kontrolowanie przepływu prądu za pomocą jednej cząsteczki.

Grupa, prowadząca badania nad zrobieniem z DNA nanoelektroniki, zmodyfikowała cząstęczkę chemicznie, podstawiając zamiast tradycyjnych reszt aminokwasowych – A, C, T, G – inny związek – Aq, czyli antrachinon, skłądający się min. z trzech pierścieni atomów węgla.

Po umieszczeniu zmodyfikowanego DNA pomiędzy parą elektrod i badaniu nowoczesnym skaningowym mikroskopem tunelowym, odkryto, że możliwe jest kontrolowanie przewodności układu, gwarantowanej przez przeskok elektronów pomiędzy Aq i wiązaniami par zasad.

Planowane jest rozszerzenie badań w celu zastosowania opracowanych cząstek w nanoelektronice oraz poznania specyfiki reakcji na poziomie pojedynczych molekuł.

Źródło