Co to jest kwantowa ciecz spinowa?

Odkryto nowy stan materii – to kwantowa ciecz spinowa (quantum spin liquid – QSL). W tym stanie „nierozbijalne” elektrony rozbijane są na fermiony Majorany. Ich istnienie przewiduje teoretyczny model Kitajewa sprzed ponad 40 lat, ale dopiero teraz udało się go zaobserwować w warunkach laboratoryjnych. Doświadczenie przeprowadził zespół naukowców z Uniwersytetu Cambridge, a polegało ono na rozpraszania neutronów do poszukiwania dowodów na rozpad elektronów w chlorku rutenu (RuCl3) oraz na badaniu właściwości magnetyczne kryształów RuCl3. Jednym z zastosowań QSL mogą być komputery kwantowe.

Więcej informacji znajdziecie tu: http://kopalniawiedzy.pl/kwantowa-ciecz-spinowa-fermion-Maj…