Co odpowiada za dobry nastrój?

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że przebywając w towarzystwie zadowolonych osób po części udziela nam się ich pozytywny nastrój. Zasadniczo dotyczy to większości emocji. Zatem nowością nie jest, że jesteśmy w stanie przechwytywać i przyswajać emocje innych osób. Jakie struktury mózgu są odpowiedzialne za te społeczne zachowania? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć zespół badawczy dr Eweliny Knapskiej z  z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego w Warszawie. Naukowcy skupią się na badaniu ciała migdałowatego, które ma kluczowe znaczenie w przetwarzaniu naszych codziennych emocji.

Chcemy przede wszystkim się dowiedzieć, czy zarażanie się emocjami innych – a więc emocje przekazywane drogą społeczną – angażuje te same grupy neuronów, co emocje o charakterze niespołecznym. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, czy społeczne emocje o pozytywnym i negatywnym charakterze są przetwarzane przez te same neurony

– opisuje badanie dr Knapska.

W badaniu za pomocą technik ontogenetycznych kontrolowane będą określone grupy neuronów szczurów z modyfikacjami genetycznymi. Dzięki modyfikacjom genomu szczurów  w błonach komórkowych danych neuronów pojawią się światłoczułe białka o funkcji kanałów jonowych.

Więcej na: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,411719,dusza-towarzystwa-czy-przystosowany-samotnik—jak-spoleczny-jest-mozg.html