CHEMILUMINESCENCJA

Poprzednio pisaliśmy o chemiluminescencji luminolu w obecności aktywatora (jony Fe(III)), dzisiaj natomiast przekonamy się, że świecenie luminolu może również zachodzić w rozpuszczalnikach organicznych, co stanowi jedną z najbardziej wydajnych reakcji chemiluminescencji. Stosując dimetylosulfotlenek (DMSO) obecność aktywatora nie jest wymagana, ponieważ reakcja może zachodzić nawet w obecności tlenu z powietrza. Emitowane światło jest tak jasne, że umożliwia czytanie w ciemności.

Film przedstawiający tą reakcję: https://www.youtube.com/watch?v=2NX0INU4M5U#t=26