NIEDOCENIANA CEBULA

Okres jesienno-zimowy sprzyja przeziębieniom. Każdy z nas posiada wypróbowane domowe sposoby na poprawę odporności lub wczesne objawy choroby. Pośród wszystkich sposobów, ze względu na swoje fantastyczne właściwości antyseptyczne króluje cebula, pod wieloma postaciami – czy to surowa, czy w postaci syropu.

Naukowcy z Japonii wyizolowali z cebuli naturalny, małocząsteczkowy związek o nazwie onionin A (ONA), który wpływa inhibująco na polaryzację makrofagu M2. Odkrycie to jest związane z wynikami badań ONA w przedklinicznych badaniach na raka jajnika. Eksperymenty in vitro pokazały, że typowy guz raka jajnika, którego komórki wykazują duży stopień proliferacji w obecności pro-nowotworowych makrofagów M2 po dodaniu substancji nie wykazywały już takiej aktywności i zostały zahamowane. Ponadto stwierdzono, iż ONA hamuje funkcję pro-nowotworowych supresorowych szpikowych komórek, które są ściśle związane z limfocytową odpowiedzią immunologiczną przeciwnowotworową gospodarza. Związek ten nasila również działanie leków antynowotworowych poprzez wzmocnienie ich zdolności do zwalczania proliferacji komórek nowotworowych.

Naukowcy przedstawili wyniki, w których ONA wpływa na zahamowanie złośliwego raka jajnika poprzez interakcje z czynnikiem pro-nowotworowym komórek szpiku. Związek ten daje również nadzieję na poprawę leczenia antynowotworowego poprzez wspomaganie obecnych środków.

Źródło: http://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161020101051.htm

Tsuboki, J. et al. Onionin A inhibits ovarian cancer progression by suppressing cancer cell proliferation and the protumour function of macrophages. Sci. Rep. 6, 29588; doi: 10.1038/srep29588 (2016).